Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Lesisita kake lava 'o fili

English Version

Kapau ko e fuofua taimi ‘eni keke lesisita pe ko ha fakatonutonu ki ho’o ngaahi fakaikiiki lesisita pea kataki ‘o muimui ki he ngaahi fakahinohino 'oku ha atu ko 'eni :

Ko ho’o fakafonu koee ‘ae foomu lesisita ko ‘eni ‘oku ke fakapapaui’i leva keke kau ki he fili Fale Alea.

Ko hono ma’u pe ‘i he Komisoni Fili ‘a ho’o foomu lesisita pea fakakakato ‘a e ngaahi ngaue ki ai ‘e malava leva ke ‘asi ho’o hingoa ‘i he Tohi Fakakatoa pea ‘e malava leva keke fili.


    tec  tec1 tec2 tec3

                    

Ko e tangata'i fonua Tonga kotoa pe kuo ta’u 21 pe lahi hake kuo pau kene lesisita fili.

scroll back to top
You are here: About Us Letters and Comments