Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ngaahi Lipooti Fakata'u

English Version 

Ko e lipooti fakata'u 'o e Komisoni Fili 'o Tonga 'oku ne fakaha ai 'a e ngaahi taumu'a ngaue, ngaahi makatu'unga 'o e fakahoko fatongia moe ngaahi fatongia 'o e Komisoni Fili.

Kataki 'o lomi'i ha taha 'o e ngaahi ta'u 'i lalo keke me'a ki he ngaahi lipooti fakata'u oe Komisoni Fili.

scroll back to top
You are here: About Us Plans and Reports