Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ko e Komisoni Fili

English Version

Ko e Komisoni Fili na'e fokotu'u ia 'aki 'a e Lao ki he Komisoni Fili 2010 ko e fuofua sino tau'ataina ke ne fatongia'aki hono fokotu'utu'u mo tokanga'i 'a e Fili Fale Alea. Na'e toe fakalahi 'a e fatongia ko ia 'aki hono fakakau ki ai mo hono tokanga'i 'o e fili 'o e kau 'Ofisa Fakavahefonua mo e kau 'Ofisa Kolo 'i he ta'u 2012. 

Fakatatau ki he Kupu 4 'o e Lao ki he Komisoni Fili 2010, 'i hono fakatonutonu ko e kau memipa 'o e Komisoni kuo pau ke anga pehe ni:

  • Ha taha kuo fakanofo ‘e he Tu’i ki he vaha’a taimi ko e ta’u ‘e nima, ‘a ia te ne hoko ko e Sea;
  • Supavaisa ‘o e Fili; mo e
  • Ha taha kuo fakanofo ‘e he Tu’i ki he vaha’a taimi ‘oku ne finangalo ‘oku totonu

'Oku fakapapau'i 'e he Kupu 4 (2) 'o e Lao ki he Komisoni Fili 'a e mahu'inga ke fakahoko tau'ataina 'e he Komisoni 'a hono ngaahi fatongia:

“Kuo pau ko e Sea mo e kau Komisiona mo ha taha pe ‘oku fakanofo ‘i he kupu 12 ‘e ‘ikai tu’utu’uni ki ai ‘e ha taha pe ‘e ngaue’aki ki ai ‘a e Lao ki he Kau Ngaue Fakapule’anga 2002 ‘i hono fakahoko ‘a honau ngaahi fatongia ‘i he Lao ni”.

 

electoralcommission

 

 

 

scroll back to top
You are here: About Us Who we are