'Ola 'o e Fakakatoa ki he Fili Fale Alea 2014

English Version

tec logo

ONGOONGO

OLA FAKAKATOA 'O E FILI FALE ALEA 2014

(1) Ola Fakakatoa 'o e Fili Fale Alea 2014 ki he Vahe Fonua Tongatapu:

'E malava keke me'a ki he Ola Fakakatoa 'o e Fili Fale Alea 'o e takitaha 'o e ngaahi Vahenga Fili 'i he Vahe Fonua Tongatapu 'i lalo:

(2) Ola Fakakatoa 'o e Fili Fale Alea ki he Ngaahi Otu Motu:

'E malava keke me'a ki he Ola Fakakatoa 'o e Fili Fale Alea 'o e takitaha 'o e ngaahi Vahenga Fili 'i he Ngaahi Otu Motu 'i lalo:

scroll back to top
You are here: Home