Foomu Fakafoki Fokotu'u Kanititeiti

English Version

‘E malava ki ha Kanititieti ke ne fakafoki ‘a hono fokotu’u ia ka kuopau ke fakahoko ia ‘o fakatatau ki he Lao. Ko hano fakafoki ‘o ha fokotu’u kanititeiti kuopau ki he kanitieiti ko ia:

  • ke ne ‘ave ki he Supavaisa hano fakaha ‘o e fakafoki ko ia ‘i he Sipinga 8; pea
  • ke fakahoko ia ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 7 mei hono fokotu’u ‘o e kanititeiti

‘E malava ke ma’u atu ha tatau ‘oe foomu fakafoki ‘o ha fokotu’u kanititeiti heni:

 

fakfokfi 

 

 

 

 

Ko ha kanititeiti kuo ne fakafoki ‘a hono fokotu’u ia kuopau ke mole ‘a ‘ene $400 na’a ne totongi.

Ko e Supavaisa leva ke ne fakahoko ki he kakai ‘o e fonua ‘i ha fanongongo, ‘a e fakafoki ‘oe kanititeiti.

scroll back to top
You are here: Home