tec logo

English Version

 

Kuo maau malie ‘a hono fakama’opo’opo ‘o e ola ki he fili ‘Ofisa Fakavahefonua mo e ‘Ofisa Kolo na’e fakahoko ‘i he fonua ni ‘aneafi, pea ‘oku tuku atu ia heni ke me’a ki ai ‘a Hou’eiki pea pehe ki he kakai ‘o e fonua.

Kuo hoko ai ‘a Melenaite S. T. Fili ‘o ‘Ohonua, ‘Eua ko e fuofua ‘Ofisa Fakavahefonua kuo fili ki he fatongia ni ‘i hono fili ia ko e ‘Ofisa Fakavahefonua ‘o e vahenga ‘Eua Motu’a ‘o e Vahefonua ‘Eua. Na’e fili ai foki mo Vika Kaufusi, ko e fefine mo ia ko e ‘Ofisa Kolo ‘o Haveluloto.

Na’e ‘i ai mo ha mahanga ‘i he fili ‘Ofisa Kolo ‘a e ongo kolo ko Fotua mo Tungua ‘i he ‘otu Ha’apai pea ‘oku ngaue ai ‘a e Komisoni Fili ke fokotu’utu’u ha taimi ke to e fai ai ha fili ma’ae ongo kolo ni, ke fakapapau’i ‘a e ongo lakanga ni.


 

A.      Ngaahi Ola 'o e Fili 'Ofisa Vahefonu 2016:

 

B.      Ngaahi Ola 'o e Fili 'Ofisa Kolo 2016:

                    i.            TONGATAPU:

                  ii.            VAVA’U:

                iii.            HA’APAI:

                 iv.            ‘EUA:

                   v.            NIUAS:

 

 

  
scroll back to top
You are here: Home