Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

tec logo

ONGOONGO

Ongo Memipa Fo’ou kuo Fakanofo ki he Komisoni Fili

 English Version

Kuo fakanofo ‘e he ‘Ene ‘Afio ko e Tu’i ‘a Right Honourable Lord Dalgety QC ‘o fakatatau ki he Kupu 4 ‘o e Lao ki he Komisoni Fili, ko e Sea fo’ou ia ‘o e Komisoni Fili ki he ta’u ‘e nima ka hoko. Kuo fetongi ai ‘e Lord Dalgety ‘a Barrie Sweetman ‘a ia na’a ne hoko ko e fuofua Sea ‘o e Komisoni mei he ta’u 2010 ‘o a’u ki he kakato ‘a hono taimi ngaue ‘i Siulai ‘o e ta’u kuo ‘osi.

Na’e fakanofo pea mo Linda Simiki Folaumoetu’i ko e memipa ‘i he Komisoni ki he ta’u ‘e nima, pea ko e ongo fakanofo ni na’e kamata lau ia mei he ‘aho 29 ‘o ‘Epeleli, 2016. ‘Oku toko tolu ‘a e kau memipa ‘o e Komisoni ‘o anga pehe ni:

  1. i.Right Honourable Lord Dalgety QC : Sea
  2. ii.Ms. Linda Simiki Folaumoetu’i : Komisiona
  3. iii.Mr. Pita Vuki : Komisiona & Supavaisa ‘o e Fili

 ‘Osi

Ki ha toe faka’eke’eke kataki kae fetu’utaki ki he Komisoni Fili, Telefoni : +676 28820, 26884

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga