Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

 


tec logo


English version 

Ongoongo

 

Fili Fale Alea he ‘aho 16 Novema, 2017. 

 

Na’e ma’u ‘e he Komisoni Fili ‘aneafi, Tusite ko hono 5 ‘o Sepitema, 2017 ‘a e Ngaahi Tohi Fekau ki he Fili mei he ‘Ene ‘Afio, ko e Tu’i Tupou VI ‘a ia kuo fakapapau’i ai ‘a hono fakahoko ‘o e Fili Fale Alea ‘a e fonua ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 16 ‘o Novema, 2017 ‘o tatau ki hono fili ‘o e kau fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele pea pehe ki he kau fakafofonga ‘o e Kakai. 

 

Kuo fakapapau’i ai ‘e he Komisoni Fili ke fakahoko ‘a hono fokotu’u ‘o e kau Kanititeiti ki he fili ‘i he ‘aho Pulelulu ko hono 27 mo e Tu’apulelulu ko hono 28 ‘o Sepitema, 2017 ‘o kamata mei he taimi 10:00 pongipongi ki he 3:00 efiafi ki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili, Nuku’alofa kapau ko Tongatapu, ‘Ofisi ‘o e Ongo Kovana, kapau ko Vava’u mo Ha’apai pea pehe ki he ngaahi ‘Ofisi ‘o e kau Fakafofonga Pule’anga kapau ko ‘Eua, Niuatoputapu mo Niuafo’ou.

Ko e faka’amu ia ‘a e Komisoni kiate kinautolu kotoa pe ‘a e kau kanititeiti ke nau fakapapau’i ‘oku maau mo kakato ‘a ‘enau ngaahi  foomu fokotu’u kanititeiti, fakataha mo e ngaahi fiema’u kehe ‘o fakatatau ki he Ngaahi Tu’utu’uni mo e Ngaahi Lao fekau’aki mo e Fili, kimu’a pea toki fakahoko ‘a hono fokotu’u kinautolu. 

 

Ki ha toe fakaikiiki kataki ka e fetu’utaki ki he Komisoni Fili ‘I he telefoni 26884 pe 28820

 

 

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga