Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Fetu'utaki ki he Komisoni Fili

English Version

 

Tu'asila Hala:                        

Fetaulakianga 'o e Hala Salote moe Hala Tupoulahi

Fasi moe Afi       

Nuku'alofa, PULEā€™ANGA TONGA


Tu'asila Meili:

GPO Box 1200

Nuku'alofa

Tonga


Fetu'utaki:

Tel: (676) 26884, (676) 28820

Fax: (676) 28668

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Fili Fa'ahinga 'o e Fili