Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Foomu Fakamatala Fakamole

English Version

 

Kuopau ki he Kanititeiti ke ne ‘omai ha’ane fakamatala fekau’aki mo ‘ene ngaahi fakamole ‘i he fili ki he Supavaisa ‘o e Fili ‘i LOTO ‘I HE ‘AHO ‘E 14 mei he ‘aho fili. Kuopau ko efakamatala ko ‘eni ke fakafa’ahinga pea ke kakato mei he ngaahi tafa’aki katoa.

‘E malava ke hiki ha tatau ‘o e Foomu fakamatala fakamole ki he fili mei heni pea ke muimui ‘i he fakahinohino ko ‘eni:

foomufakamole1

foomufakamole2

foomufakamole3 

 KATAKI MANATU'I ANGE KE FAKAFONU PEA FAKAFOKI KI HE 'OFISI 'OE KOMISONI FILI 'A HO'O FOOMU FAKAMATALA FAKAMOLE KI HE FILI 'I LOTO ‘I HE 'AHO E 14 MEI HE 'AHO FILI.

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Kau Kanititeiti Foomu Fakamatala Fakamole