Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Ngaahi Fokotu'u Fakakaukau

English Version

 

‘Oku talitali lelei ‘e he Komisoni Fili ho’o ngaahi fokotu’u fakakaukau fekau'aki mo ha ngaahi kaveinga 'oku ha atu he peesi ni.

Kataki ka e fakaha mai ho hingoa kakato, feitu'u pea moe tu'asila email ki he email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Komisoni Fili Ngaahi Fokotu'u Fakakaukau