Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Liliu ho'o vahenga fili

English Version

Kapau kuo ke hiki ki ha vahenga fili kehe pea kuo ho'o vahenga fili, kataki 'o muimui ki he ngaahi fakahinohino ko'eni:

 add44  add45  add46

Ko ho’o fakafonu koee ‘ae foomu lesisita ko ‘eni ‘oku ke fakapapaui’i leva keke kau ki he fili Fale Alea.

Ko e ma’u pe he Komisoni Fili ‘a ho’o foomu lesisita pea nau fakakakato ‘a e ngaahi ngaue ki ai ‘e malava leva ke ‘asi ho’o hingoa ‘i he Tohi Fakakatoa pea malava leva keke fili.

Ko e tangata’i fonua Tonga kotoa pe kuo ta’u 21 pe lahi hake kuopau ke ne lesisita koe tangata ni fonua fili.

Kataki ‘o manatu’i ‘oku mahu’inga keke fakatonutonu ho’o ngaahi fakaikiiki lesisita kapau ‘e liliu he kapau ‘e ‘ikai ‘e malava pe ke to’o ho hingoa mei he Tohi Fakakatoa pea ‘ikai keke lava ‘o fili.

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga Lesisita Fili Founga Lesisita