Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Ngaahi Lao moe Tu'utu'uni

English Version

'E malava ke hiki atu mei he peesi ni 'a e ngaahi tatau ki he Ngaahi Lao moe Tu'utu'uni fekau'aki mo e Fili Fale Alea. Kataki  'o muimui ki he ngaahi tu'utu'uni 'i lalo. 

Lao ki he Fili Fale Alea
Lao ki he Komisoni Fili

 

Ko e tefito'i lao fekau'aki moe fokotu'u ha Komisoni kenau vakai'i moe tokanga ki he ngaahi ouau Fili moe taumu'a fekau'aki mo ia.

Lao ki he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili

 

 Ko e lao ke fokotu'u ha komisoni ki he ngaahi ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili ke fakamatala'i 'a e ngaahi ngatangata'anga 'o e vahenga file mo tauhi 'ae ngaahi ngatangata'anga koi a ke  toe vakai'i.

Ngaahi Lao moe Tu'utu'uni ki he Fale Alea

 

Ko e tefito'i kupu'i lao 'eni kuo ne fakaha ai ngaahi lao fekau'aki moe Ngaahi Fili Fakafofonga mo e ngaahi fakataha 'a e Fale Alea.

Lao Konisitutone 'o Tonga

scroll back to top
You are here: Fili Ngaahi Lao moe Tu'utu'uni