Ngaahi Vahenga Fili 2014

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2014:

'Ola Fili Fale Alea

English Version

 

Ko e ola ‘o e fili ‘e fakaha pe ia ‘e he ‘Ofisa Faifili ‘I he ngaahi feitu’u fai’anga fili takitaha hili ‘a e maau ‘enau ngaue ki ai pea toki fakahoko mai ki he Supavaisa ‘o e fili ke ne fakaha ‘a e ola fakalukufua.

 Kataki 'o lomi'i keke me'a ki he ola:

‘Ola Fili Si’i 2011:

Vahenga Fili Tongatapu 9: Falisi Tupou

 

scroll back to top
You are here: Fili 'Ola Fili Fale Alea