English Version

tec logo

ONGOONGO


FILISI’I ‘O E 2012 KI HE FALE ALEA KI HA FAKAFOFONGA ‘O E HOU’EIKI NOPELE MA’AE VAHEFONUA ‘EUA

Kuo ma’u foki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili ha tohi tu’utu’uni mei he ‘Eiki Sea Le’ole’o ‘o e Fale Alea ‘i hono ‘aho 18 ‘o Siulai 2012 ke fakahoko ha fili ‘o ha memipa ‘e toko taha ke ne kau mo fakaha loto ‘i Fale Alea koe fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele ki he Vahefonua ‘Eua koe’uhi ko hono fakamalolo’i ‘o Lord Lasike.

Ko e Filisi’i ko ‘eni ‘e fakahoko ia ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 02 ‘o ‘Aokosi 2012 ‘i he vaha’a taimi 10:00 pongipongi ki he 12:00 ho’ata ‘i he ngaahi feitu’u ni:

  1. ‘Ofisi ‘o e Palasi, Nuku’alofa
  2. ‘Ofisi ‘o e Kovana, Neiafu, Vava’u
  3. ‘Ofisi ‘o e Kovana, Pangai, Ha’apai
  4. Ngaahi ‘Ofisi ‘o e kau Fakafofonga Pule’anga ‘i ‘Ohonua, ‘Eua, Hihifo, Niuatoputapu pea mo ‘Esia, Niuafo’ou.

Fakatatau ki he Ngaahi Tu’utu’uni (Fili ‘o e kau Fakafofonga ‘o e kau Nopele) ki he Fili Fale Alea 2010 ko e kau Nopele ‘eni ‘o e Vahefonua Fili ‘o Tongatapu & ‘Eua:

‘Ahome’e, Ata, Fielakepa, Fohe, Kalaniuvalu, Lasike, Lavaka, Ma’afu, Nuku, Tu’ivakano, Tungi, Vaea, Vaha’i, Ve’ehala, Ramsay Robertson Dalgety (Fakafofonga Fakalangilangi), Tevita Poasi Tupou (Fakafofonga Fakalangilangi).

‘Ikai ko ia pe ka kuo toe fakaha foki ‘e he Fakafofonga Fakalangilangi ko ‘Eiki Sevele ki he Supavaisa ‘o e Fili ‘e kau mo ia ki he fili ‘o e Vahefonua Fili ‘o Tongatapu & ‘Eua fakatatau ki he Ngaahi Tu’utu’uni Konga 2(2) ‘a ia ‘oku pehe;

“‘E ngofua ki ha taha kuo fakanofo ‘e he ‘Ene ‘Afio ko ha fakafofonga fakalangilangi ‘i he kupu 44 ‘o e Konisitutone, pea ‘oku ne ma’u ‘a e ngaahi totonu mo e ngaahi monu’ia tatau ‘o ha Nopele ‘i ha Vahefonua Fili, ka kuo pau ‘e ‘ikai hoko ko ha kanititeiti, pea kuo pau ke fakaha ki he Supavaisa ‘o e Fili ‘a e Vahefonua Fili ten au fili ‘i ai, pea kuo pau ke tauhi ia.”

Fakamafai’i ‘e Barrie Sweetman, Sea ‘o e Komisoni Fili

Ki ha toe faka’eke’eke kataki fetu’utaki kia Vake Blake, telefoni (676) 28820/26884

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2012