English Version

tec logo

 Ko e fakafofonga fo’ou ma’ae Hou’eiki Nopele Vahefonua ‘o ‘Eua.

'Eiki Nopele Nuku‘Aho 2 ‘o ‘Aokosi, 2012Ko e ola ‘o e filisi’i kiha fakafofonga ma’ae Hou’eiki Nopele ‘o e Vahefonua

‘Eua na’e ikuna ia ‘e ‘Eiki Nopele Nuku.

Na’e ‘ikuna’i foki ‘e Nopele Nuku e fili ni ‘aki ha fo’i fili ‘e 8, fo’i fili ‘e ua kia Nopele Vaha’i pea taki

taha leva ‘a Pilinisi Ata pea mo Nopele Ve’ehala pea mo e fo’i fili kotoa ‘e 12.

Ko e ngaahi fai’anga fili kotoa ‘e 6 ‘i Tonga ‘o anga pehe ni:

         *‘Ofisi ‘o e Palasi, Nuku’alofa, Tongatapu

         *‘Ofisi ‘o e Kovana Vava’u, Neiafu, Vava’u

         *‘Ofisi ‘o e Kovana Ha’apai, Pangai, Ha’apai

             *‘Ofisi ‘o e kau Fakafofonga Pule’anga; ‘Ohonua, ‘Eua: Hihifo, Niuatoputapu: ‘Esia, Niuafo’ou.

Ko e filisi’i ni na’e fakahoko ia ‘i Tonga ‘i he ngaahi feitu’u fai’anga fili ‘oku fakahoko atu ‘i ‘olunga ‘i he vaha’a ‘o e taimi 10 pongipongi ki he 12 ho’ata.

 

 

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2012