English Version

tec logo

ONGOONGO

Kakato ‘a hono lesisita ‘o e kau Kanititeiti ki he Fili ‘Ofisa Fakavahefonua mo e ‘Ofisa Kolo ‘i he ‘aho 28 ‘o Ma’asi, 2013.

Kuo kakato ‘a hono lesisita ‘o kinautolu ‘a e kau Kanititeiti ki he fili ‘Ofisa Fakavahefonua mo e ‘Ofisa Kolo hili ‘a hono tapuni ‘o e lesisita ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 28 ‘o Ma’asi, 2012 mo ha toko 81 fakakatoa ‘a e kau Kanititeiti ki he ‘Ofisa Fakavahefonua mo e toko 374 ki he ‘Ofisa Kolo ‘i he ‘otu Tonga ni ‘o anga pehe ni:


 

Tokolahi kau Kanititeiti ‘Ofisa Fakavahefonua

Tokolahi kau ‘Ofisa Fakavahefonua

Tokolahi kau Kanititeiti ‘Ofisa Kolo

 

Tokolahi kau ‘Ofisa Kolo

 

Tangata

Fefine

 

Tangata

Fefine

 

Tongatapu

22

1

7

172

2

61

Vava’u

24

-

6

94

-

39

Ha’apai

21

2

6

63

-

28

‘Eua

5

-

2

24

-

15

Niuatoputapu

2

-

1

7

-

4

Niuafo’ou

4

 

1

12

 

8

 

78

3

 

372

2

 

Total

81

23

374

155

 Pea ‘e fakahoko ‘a e fili ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 16 ‘o Me, 2013.

 

Ki ha toe fakaikiiki kataki ka e fetu’utaki ki a : Komisoni Fili

                                                            Telefoni: (676) 28820/ 26884

 

 

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2013