English Version

tec logo

ONGOONGO

Filisi’i ‘a e Hou’eiki Nopele ‘o e Vahefonua Niuatoputapu mo Niuafo’ou

Na’e fili ‘e he Hou’eiki Nopele ‘o e Vahefonua Niuatoputapu mo Niuafo’ou ‘a Lord Fusitu’a ‘i ha filisi’i na’e fakahoko ‘aneafi Tu’apulelulu ko hono 22 ‘o Me, 2014 ko honau fakafofonga ki he Fale Alea ‘o Tonga, pea te ne fetongi ai ‘a ‘ene ‘Eiki, Nopele Fusitu’a kuo ne pekia ‘i hono ‘aho 24 ‘o ‘Epeleli, 2014. Te ne fakafofonga’i ai ‘a e Hou’eiki Nopele ‘o e ‘Ongo Niua’ ki he toenga ‘o e fa’ahita’u faka-Fale Alea lolotonga kimu’a pea toki fakahoko ‘a e Fili Lahi ‘a e fonua ‘i Novema ‘o e ta’u ni.

Na’e fakahoko ‘a e filisi’i ni ‘i he ‘Ofisi ‘o e Palasi, Nuku’alofa mei he taimi 10:00 pongipongi ki he 12:00 ho’ata pea na’e me’a kotoa ai ‘a kinautolu ‘a e Hou’eiki Nopele ‘o Niuatoputapu mo Niuafo’ou ‘o kau ki ai ‘a Lord Fotofili, Lord Fusitu’a pea mo Lord Tangipa. Na’e ikuna ai ‘e Lord Fusitu’a ‘a e fili ni ‘aki ‘a e fo’i fili ‘e 2.

Ngata..

Ki hano toe fakaikiiki, fetu’utaki ki he Komisoni Fili ‘I he:

Telefoni : +676 26884/ 288820

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2014