English Version

tec logo

 ONGOONGO

Foaki ‘e he Pule’anga ‘Aositelelia ha Me’alele ma’ae Komisoni Fili

‘Oku hokohoko atu ‘a e ta’imalie ‘a e Komisoni Fili ‘i he ngaahi tokoni ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia lolotonga ‘a e teuteu atu ki he Fili Fale Alea ‘a e fonua ‘i Novema ‘o e ta’u ni. Na’e foaki atu ai ‘i he efiafi ni ‘e he Tokoni Talafekau Lahi ‘a Aositelelia ki Tonga ni, Scott McLennan ‘a e Veeni Toyota sea ‘e 15 ki he Supavaisa ‘o e Fili, Pita Vuki ‘i he ‘Ofisi pe ‘o e Talafekau Lahi ‘Aositelelia ‘i Nuku’alofa.

Na’e pehe ai ‘e Mr. McLennan ‘oku fiefia ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia ke foaki ‘a e me’alele ni ke tokoni ki he ngaahi fakahoko fatongia ‘a e Komisoni Fili ki he’enau ngaahi polokalama ki he ngaahi komiuniti pea pehe ki honau ngaahi fatongia ki he teuteu ‘o e Fili Fale Alea ‘o e ta’u ni.

Na’e fakamalo’ia ai ‘e he Supavaisa ‘o e Fili ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia ‘o fakafofonga’i ‘a e Sea ‘o e Komisoni ki he ‘enau ngaahi poupou mo e tokoni kotoa pe kuo fakahoko. Na’a ne pehe “kuo lave monu ‘a e Komisoni Fili ‘i ha ngaahi tokoni kehekehe ‘a e Pule’anga ‘Aositelelia ‘o fakafou mai ‘i he Komisoni Fili ‘a ‘Aositelelia talu mei hono fokotu’u ‘i he ta’u ‘e fa kuo hili”.

‘Oku lolotonga fakahoko foki ‘e he Komisoni Fili ha ngaahi polokalama ako fekau’aki mo e fili ki he komiuniti ‘i ha polokalama ‘oku fetokoni’aki ai mo e Pule’anga ‘Aositelelia mo e UNDP ke tukuatu ‘a e ngaahi fakamatala fekau’aki mo e fili ki he kakai ‘o e fonua.

ausaid vehicle

 Ko Mr. Scott McLennan mo Pita Vuki ‘i he ‘Ofisi ‘o e Talafekau Lahi ‘Aositelelia, Nuku’alofa

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2014