English Version

tec logo

Fokotu'u 'o e Kau Kanititeiti ki he Fili Fale Alea 'i he 'aho 23 & 24 'Okatopa

ONGOONGO

 

Kuo ma’u ‘e he Komisoni Fili ‘aneafi, Tusite ko hono 30 ‘o Sepitema, 2014 ‘a e Ngaahi Tohi Fekau ki he Fili mei he ‘Ene ‘Afio, ko e Tu’i Tupou VI ‘a ia kuo fakapapau’i ai ‘a hono fakahoko ‘o e Fili Fale Alea ‘a e fonua ke fakahoko ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 27 ‘o Novema, 2014 ‘o tatau ki hono fili ‘o e kau fakafofonga ‘o e Hou’eiki Nopele pea pehe ki he kau fakafofonga ‘o e Kakai.

Kuo fakapapau’i ai ‘e he Komisoni Fili ke fakahoko ai pe ‘a hono fokotu’u ‘o e kau Kanititeiti ki he fili ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 23 mo e Falaite ko hono 24 ‘o ‘Okatopa, 2014 ‘o kamata mei he taimi 10:00 pongipongi ki he 3:00 efiafi ki he ‘Ofisi ‘o e Komisoni Fili, Nuku’alofa kapau ko Tongatapu, ‘Ofisi ‘o e Ongo Kovana, kapau ko Vava’u mo Ha’apai pea pehe ki he ngaahi ‘Ofisi ‘o e kau Fakafofonga Pule’anga kapau ko ‘Eua, Niuatoputapu mo Niuafo’ou.

Ko e faka’amu ia ‘a e Komisoni kiate kinautolu kotoa pe ‘a e kau kanititeiti ke nau fakapapau’i ‘oku maau mo kakato ‘a ‘enau ngaahi foomu fokotu’u kanititeiti, fakataha mo e ngaahi fiema’u kehe ‘o fakatatau ki he Ngaahi Tu’utu’uni mo e Ngaahi Lao fekau’aki mo e Fili, kimu’a pea toki fakahoko ‘a hono fokotu’u kinautolu.

Na’e pehe ‘e he Supavaisa ‘o e Fili, Pita Vuki “’oku matu’aki mahu’inga ke fakapapau’i ‘oku maau mo kakato ‘a e ngaahi fiema’u ko ‘eni he ko e ‘uhi kuo taimi mo e ongo ‘aho kuo tu’utu’uni ke fakahoko ai ‘a e fatongia ni”.

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2014