Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Tokolahi 'o e kau lesisita 2014

 English Version

Na'e fe'unga katoa mo e toko 50,450 'o e kakai na'a nau lesisita ki he fili 'o e fili 2014 'a ia ko e toko 25,722 (51%) ko e kakai fefine pea mo e toko 24,683 (49%) ko e kakai tangata. (fakatatau ki he 'aho 22 'o Sepitema 2014)

(Kataki 'o lomi he ngaahi 'ata 'i lalo ke fakaata lahi hake.)

          TOKOLAHI KATOA 'O E KAKAI NA'E LESISITA FILI 'I HE TA'U 2014

tokolahi lesisita fili 2014

 

TOKOLAHI KATOA 'O E KAKAI NA'E LESISITA 'O FAKATATAU KI HE TA'U MOTU'A 2014

tokolahi lesisita fili tau motua 2014


TOKOLAHI KATOA 'O E KAKAI A'E LESISITA FILI 'I HE NGAAHI VAHENGA FILI FAKAHOA KI HE TANGATA MOE FEFINE 2014

 tokolahi lesisita tangata fefine 2014

* Kataki 'o lomi'i heni keke me'a ki he Tokolahi Katoa 'o e Lesisita Fili 'i he 2010

scroll back to top
You are here: Tohi Faka-Katoa Tokolahi 'o e kau lesisita 2014