Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Tokolahi 'o e kau lesisita fili 2010

English Version

 Na'e fe'unga katoa moe toko 42,230 na'e lesisita ko e kakai ki he fili 'o e fili 2010 'a ia ko e toko 21,721 (51%) ko e kakai fefine pea mo e toko 20,0509 (49%) koe kakai tangata.

(Kataki 'o lomi he ngaahi 'ata 'i lalo ke fakaata lahi hake.)

                                      TOKOLAHI KATOA 'OE KAKAI NA'E LESISITA FILI 'I HE TA'U 2010

lesisitakatoa

 


TOKOLAHI KOTOA 'O E KAKAI NA'E LESISITA 'O FAKATATAU KI HE TA'U MOTU'A 2010

taumotua

 


TOKOLAHI KOTOA 'O E KAKAI A'E LESISITA FILI 'I HE NGAAHI VAHENGA FILI FAKAHOA KI HE TANGATA MOE FEFINE 2010

lesisitatangatafefine

 

 

scroll back to top
You are here: Tohi Faka-Katoa Tokolahi 'o e kau lesisita fili 2010