Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

tec logo

ONGOONGO

 

Ko e kau Kanititeiti ki he Fili 'Ofisa Fakavahefonua & 'Ofisi Kolo 2016

‘Oku ou faka’apa’apa mo fanongonongo atu heni ko hono lesisita ko ia ‘o e kau Kanititeiti ki he fili ‘Ofisa Fakavahefonua mo e ‘Ofisa Kolo ‘i he ‘otu Tonga ni na’e tapuni ia ‘i he ‘aho Tusite ko hono 7 ‘o Sune, 2016 pea ko kinautolu ‘eni ‘a e kau Kanititeiti na’a nau lesisita:

 

 

 Ko e ngaahi kolo pe vahenga ‘oku tokotaha pe ‘a e Kanititeiti, ‘oku hoko ai pe ‘a e tokotaha ko ia ko e ‘Ofisa Kolo pe ‘Ofisa Fakavahefonua ‘o kamata mei he ‘aho 1 ‘o Siulai, 2016. Fakamanatu atu ai pe ko e fili ‘e fakahoko ai pe ia ‘i he ‘aho Pulelulu ko hono 29 ‘o Sune, 2016.

Faka’apa’apa atu,

Supavaisa ‘o e Fili

scroll back to top
You are here: Faka-Tonga