Ngaahi Vahenga Fili 2017

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2017:

Ola Fili Fakafofonga Kakai 2010

 

Ko e ola fakakatoa ‘o e fili na’e fakaha ia ‘e he Supavaisa ‘o e Fili ‘i he efiafi tatau na’e fakahoko ai ‘a e fili pea ko kinautolu leva ‘eni na’e fili ko e kau fakafofonga ‘o e ngaahi vahenga fili ‘e hongofulu-ma-fitu:


Vahenga Fili Tongatapu 1: Samuela ‘Akilisi Pohiva

Vahenga Fili Tongatapu 2: Semisi Kioa Lafu Sika

Vahenga Fili Tongatapu 3: Sitiveni Halapua

Vahenga Fili Tongtapu 4: ‘Isileli Pulu

Vahenga Fili Tongatapu 5: ‘Aisake Valu ‘Eke

Vahenga Fili Tongatapu 6: Siosifa Tu’itupou Tu’utafaiva

Vahenga Fili Tongatapu 7: Sione Sangster Saulala

Vahenga Fili Tongatapu 8: Percy Sione Havea Taione

Vahenga Fili Tongatapu 9: Kaveinga Fa’anunu

Vahenga Fili Tongatapu 10: Semisi Palu ‘Ifoni Tapueluelu

Vahenga Fili ‘Eua 11: Sunia Manu Fili

Vahenga Fili Ha’apai 12: Mo’ale Finau

Vahenga Fili Ha’apai 13: ‘Uliti Uata

Vahenga Fili Vava’u 14: Lisiate ‘Aloveita ‘Akolo

Vahenga Fili Vava’u 15: Samiu Kuita Vaipulu

Vahenga Fili Vava’u 16: Viliami Uasike Latu

Vahenga Fili Ongo Niua 17: Sosefo Fe’aomoeata Vakata

scroll back to top
You are here: Fili Ola Fili Fakafofonga Kakai 2010