Ngaahi Vahenga Fili 2014

Ko e ngaahi Vahenga Fili 'i he 'otu Tongani 'o fakatatau ki he fakangatangata kuo fakahoko 'e he Komisoni ki he Ngaahi Ngatangata'anga 'o e Vahenga Fili, 2014:

Ngaahi Lipooti Fakata'u

English Version 

Ko e lipooti fakata'u 'o e Komisoni Fili 'o Tonga 'oku ne fakaha ai 'a e ngaahi taumu'a ngaue, ngaahi makatu'unga 'o e fakahoko fatongia moe ngaahi fatongia 'o e Komisoni Fili.

Kataki 'o lomi'i ha taha 'o e ngaahi ta'u 'i lalo keke me'a ki he ngaahi lipooti fakata'u oe Komisoni Fili.

scroll back to top
You are here: Komisoni Fili Ngaahi Palani moe Lipooti