English Version

tec logo

ONGOONGO

Fili ‘Ofisa Fakavahefonua & ‘Ofisa Kolo, 2013.

 ‘E fakahoko ‘a hono fili ‘o e kau ‘Ofisa Fakavahefonua mo e kau ‘Ofisa Kolo kotoa ‘i he ‘otu Tonga ni ‘i he ‘aho Tu’apulelulu ko hono 16 ‘o Me, 2013 ‘o kamata mei he taimi 9:00 pongipongi ki he 4:00 efiafi. Kuo kamata tali ai ‘e he Komisoni Fili ‘a e ngaahi fokotu’u Kanititeiti ki he ongo lakanga ni ‘i he aho ni Falaite 01 ‘o Ma’asi, 2013 ‘a ia ‘e toki tapuni ia ki he taimi 4:30 efiafi ‘o e ‘o e ‘aho Tu’apulelulu ko hono 28 ‘o Ma’asi ni ai pe.

‘I he taimi tatau, ‘oku fengaue’aki ai ‘a e Komisoni Fili mo e ‘Ofisi ‘o e ongo Kovana ‘i Vava’u mo Ha’apai, ‘Ofisi ‘o e kau Fakafofonga Pule’anga ki ‘Eua, Niuatoputapu mo Niuafo’ou ki hono tali ‘o e ngaahi fokotu’u kanititeiti mo hono fakahoko ‘o e fili ki he ngaahi vahefonua ki tahi.

Ko e kau ‘Ofisa Kolo fakakatoa ‘e toko 155 mo e kau ‘Ofisa Fakavahefonua ‘e toko 23 ‘i he ‘otu Tonga ni pea kuopau ke fili kinautolu ‘i he ta’u ‘e 3 kotoa pe ‘i ha paloti ‘a ia ‘e kau kotoa ki ai ‘akinautolu ‘oku ngofua kenau kau ki ai. Ko e fili fakamuimui na’e fakahoko ia ‘i he ta’u 2010.

‘Oku ‘amanaki ai ‘a e Komisoni ke hokohoko atu ‘a e fengaue’aki vaofi mo e kakai ‘o e fonua ‘i hono tukuatu

‘o e ngaahi fakamatala ke tokoni pea ke fakapapau’i ‘oku nau ngaue ‘aki ‘a ‘enau totonu ke nau fili ‘o tatau ki

ha fa’ahinga levolo pe, pea ke fakahoko ‘a e fili ko ia ‘i ha ‘atakai ‘oku tau’ataina, ‘ikai filifilimanako mo

haohaoa foki.       

 ‘OSI.

Kataki kae fetu’utaki ki a        : Pita Vuki

Komisoni Fili/ Fetaulaki’anga Hala Salote & Tupoulahi/ Fasi-mo e-afi/ Nuku’alofa.

 

                                           Ph: (676) 28820/ 26884

                                           Fax : 28668

                                           Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

scroll back to top
You are here: Media TEC News 2013