Electoral Constituencies 2017

The 17 electoral constituencies as determined by the Electoral Boundaries Commission, 2017 are as follows:

Ko fe'ia 'a hoku vahenga fili?

English Version

Kataki ‘o manatu’i kuo pau keke lesisita keke malava ‘o kau ki he Fili Fale Alea. Ke fakapapaui’i ‘oku kau ho hingoa ‘i he Tohi Faka-katoa kataki ‘o fetu’utaki ki he ‘Ofisi ‘oe Komisoni Fili.

1. Fili Fale Alea

Ko e fili Fale Alea, kuo pau ke fili pe ‘a e tokotaha lesisita ki he vahenga fili ‘i Tonga ni na’e lesisita ki ai.

2.  Fili Si’i

Ki he Fili Si’i ‘oku fiema’u keke fili pe ‘i he vahenga fili ko ia na’a ke lesisita ki ai. 

 

scroll back to top
You are here: Voter Registration Where do I vote?